خانه / برق

برق

۵ مقاله در مورد تکنیک ماشین بردار پشتبان ( svm )

دانلود ۵ مقاله در مورد تکنیک ماشین بردار پشتبان ( svm )   عنوان : مقاله در مورد تکنیک ماشین بردار پشتبان ( svm )   توضیحات: ماشین بردار پشتیبانی (Support vector machines – SVMs) یکی از روش‌های یادگیری بانظارت است که از آن برای طبقه‌بندی و رگرسیون استفاده می‌کنند. …

بیشتر بخوانید »

۵ مقاله فارسی در مورد شبکه ها ، حالت جزیره ای و تشخیص جزیره ای

مقاله تشخیص حالت جزیره ای ، مقاله در مورد ریزش های شبکه ای ، مقاله در مورد قیود چند دوره ای جزیره ای ، مقاله در مورد ردیابی جزیره ای شدن ، مقاله در مورد ماکروگرید جزیره ای   عنوان : ۵ مقاله برق در مورد شبکه ها ، حالت …

بیشتر بخوانید »

بهبود سیستم ارتباطی OFDM کد شده توسط LDPC در شبکه بندی برق

دانلود مقاله بهبود سیستم ارتباطی OFDM کد شده توسط LDPC در شبکه بندی برق ≡ نویسنده : ◊   علیرضا جانه – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون )نویسنده مسئول( ◊    محسن معصومی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه آزاد اسالمی واحد جهرم ◊    ابراهیم فارسی …

بیشتر بخوانید »

۳ مقاله فارسی برق در مورد ofdm

عنوان : دانلود سه مقاله در مورد کابرد تکنیک ofdm   توضیحات: OFDMروش موثر با پیچیدگی کم برای حذف تداخل سمبل ها در انتقال با فرکانس در کانال انتخابی می باشد. این روش موجب کم تر شدن پدیده انتشار چند راهه سرور شده و همچنین باعث کاهش بزرگی در خطای …

بیشتر بخوانید »

دانلود سری دوم ۷ مقاله فارسی استفاده از تئوری منطق فازی

مقاله فارسی استفاده از تئوری منطق فازی   عنوان محصول :  مجموعه مقالات فارسی در مورد تئوری منطق فازی ( استنتاج و منطق فازی ) توضیحات: دنیای واقعی دنیای عدم قطعیت است در سیستم های فازی ورودی های سیستم و دانش موجود در دامنه های کاری مختلف توام با عدم …

بیشتر بخوانید »

دانلود سری اول ۱۰ مقاله فارسی استفاده از تئوری منطق فازی

دانلود ۱۰ مقاله فارسی استفاده از تئوری منطق فازی   عنوان محصول :  مجموعه مقالات فارسی در مورد تئوری منطق فازی ( استنتاج و منطق فازی ) توضیحات: دنیای واقعی دنیای عدم قطعیت است در سیستم های فازی ورودی های سیستم و دانش موجود در دامنه های کاری مختلف توام …

بیشتر بخوانید »

۹ مقاله فارسی در مورد توربین های بادی

مقاله فارسی در مورد توربین های بادی   توضیحات: انرژی باد، بعنوان يکی از پاکترين انرژی های جهان، امروزه  درکشورهای پیشرفته مورد توجه خاص قرار گرفته و سريعترين روندپیشرفت را در بین انرژيهای نو داراست. بنابر گزارش انجمن جهانی انرژی باد، ظرفیت توربینهای بادی نصب شده در سالهای ۱۰۰۲ تا۱۰۰۲ …

بیشتر بخوانید »

۱۰ مقاله استفاده از روش کنترل مد لغزشی

دانلود مقاله در مورد استفاده از کنترل مد لغزشی   کنترل مد لغزشی یکی از روش های کنترل مقاوم است که جهت مقابله با عدم قطعیت و اغتشاشات خارجی بسیار قدرتمند است. در این روش یک سطح متغیر با زمان به نام s در نظر می گیریم و حالت های …

بیشتر بخوانید »

۵ مقاله فارسی در مورد بازیاب دینامیکی ولتاژ DVR

بازیاب دینامیکی ولتاژ ،(DVR) از ادوات الکترونیک قدرتی است که جهت حفاظت بارهاي حساس در مقابل تغییرات به صورت سري در سمت بار به شبکه توزیع متصل می شود. DVR یک تجهیز حالت جامد متصل شده بصورت سری است که اخیرا پیشنهاد شده است و جهت تنظیم ولتاژ طرف بار، …

بیشتر بخوانید »

۱۷ مقاله فارسی در مورد منابع پراکنده در شبکه های توزیع برق(DG)

منابع تولید پراکنده درچند دهه اخیر بطور فزاینده ا ی به شبکه های برق ورود پیدا کرده و بعضی ازکشورها برای تامین درصد قابل توجهی ازبرق مورد نیاز خود ازطریق این نوع منابع برنامه های بلند مدتی را تنظیم و به اجرا گذاشته اند. این منابع مولدهای کوچک با ظرفیت …

بیشتر بخوانید »