خانه / برق / بازیاب دینامیکی ولتاژ DVR

بازیاب دینامیکی ولتاژ DVR

۵ مقاله فارسی در مورد بازیاب دینامیکی ولتاژ DVR

بازیاب دینامیکی ولتاژ ،(DVR) از ادوات الکترونیک قدرتی است که جهت حفاظت بارهاي حساس در مقابل تغییرات به صورت سري در سمت بار به شبکه توزیع متصل می شود. DVR یک تجهیز حالت جامد متصل شده بصورت سری است که اخیرا پیشنهاد شده است و جهت تنظیم ولتاژ طرف بار، …

بیشتر بخوانید »