خانه / برق / سلول خورشیدی

سلول خورشیدی

۱۰ مقاله فارسی در مورد سلول های خورشیدی و سلول های خورشیدی CIGS

تامین انرژي الکتریکی از منابع تجدیدپذیر امروزه مورد توجه ویژه اي قرار گرفته است. در میان انرژي هاي تجدیدپذیر انرژي خورشیدي به عنوان یکی از بزرگترین و در دسترس ترین انرژي ها تلقی می شود. یکی از روش هاي استفاده از انرژي خورشیدي به کارگیري سلول هاي خورشیدي است.  سلول …

بیشتر بخوانید »