خانه / برق / ofdm

ofdm

بهبود سیستم ارتباطی OFDM کد شده توسط LDPC در شبکه بندی برق

دانلود مقاله بهبود سیستم ارتباطی OFDM کد شده توسط LDPC در شبکه بندی برق ≡ نویسنده : ◊   علیرضا جانه – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون )نویسنده مسئول( ◊    محسن معصومی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه آزاد اسالمی واحد جهرم ◊    ابراهیم فارسی …

بیشتر بخوانید »

۳ مقاله فارسی برق در مورد ofdm

عنوان : دانلود سه مقاله در مورد کابرد تکنیک ofdm   توضیحات: OFDMروش موثر با پیچیدگی کم برای حذف تداخل سمبل ها در انتقال با فرکانس در کانال انتخابی می باشد. این روش موجب کم تر شدن پدیده انتشار چند راهه سرور شده و همچنین باعث کاهش بزرگی در خطای …

بیشتر بخوانید »